OM zet civiele bevoegdheden in bij sanctieonderzoek

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar sanctieovertredingen zet het Openbaar Ministerie (OM) nu ook haar civiele bevoegdheden in. Gisteren diende het OM een verzoekschrift in bij de rechtbank tot ontbinding van de vennootschap en tot benoeming van een onafhankelijke vereffenaar.

Veroordeling rechtbank

De vennootschap heeft volgens het OM, in strijd met de ingestelde sancties tegen Rusland en middels valse facturen, (dual-use) goederen uitgevoerd naar Rusland. De enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap, alsmede de vennootschap zelf, zijn onlangs veroordeeld door de rechtbank te Rotterdam. De onderneming moet een geldboete van 200.000 euro betalen, de bestuurder is een celstraf van 18 maanden opgelegd.

Doel civiele bevoegdheden

Met het inzetten van civiele bevoegdheden in deze zaak wil het OM de vennootschap uit de samenleving halen aangezien deze de laatste jaren uitsluitend ten doel heeft gehad de sancties tegen Rusland te omzeilen. Daarnaast wil het OM het signaal afgeven dat zij niet alleen strafrechtelijk optreedt maar ook andere bevoegdheden inzet om dergelijk strafbaar handelen te stoppen.

OM heeft civiele toezichtstaak

Het OM heeft enkele taken buiten het strafrecht. Eén daarvan is het externe toezicht op rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen en BV’s. Een verzoek tot ontbinding van de vennootschap is één van de verzoeken die het OM in dat kader kan doen. Een ander verzoek dat het OM kan doen is de rechtspersoon te verbieden wegens strijd met de openbare orde. Meer info: Toezicht op rechtspersonen | Openbaar Ministerie (om.nl)