OM: verbod motorclub Hardliners is proportioneel en noodzakelijk

 “Het recht van vereniging is een belangrijk grondrecht dat alleen in uiterste gevallen beperkt mag worden. Soms is een verbod echter noodzakelijk. In een democratische rechtsstaat hoort de overheid haar burgers te beschermen tegen groeperingen die burgers geweld aandoen of in gevaar brengen. Dat in gevaar brengen varieert van intimideren tot afpersen, van dreigen met geweld tot de daadwerkelijke toepassing ervan, van het gebruik maken van vuurwapens tot het handelen in drugs. Het gaat om activiteiten die onze samenleving ondermijnen.”

De rechtbank Noord-Holland behandelde vrijdag 9 februari het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om Hardliners MC te verbieden. Volgens het OM maakt de motorclub zich niet alleen schuldig aan ernstige strafbare feiten, maar stimuleert en faciliteert de club geweld. De strafrechtelijke vervolging van de afzonderlijke leden kan dit geweld niet geheel stoppen. Daarom is een civielrechtelijk verbod noodzakelijk, zo betoogde de officier van justitie vandaag op Justitieel Complex Schiphol.

Geweld is de norm

Hardliners MC is zo’n wetteloze Outlaw Motorcycle Gang (OMG) waarbij een ingreep noodzakelijk is, aldus het OM. De motorclub is in 2019 vanuit de gevangenis in Haarlem opgericht door twee kopstukken van de Hells Angels. De mannen zaten daar lange gevangenisstraffen uit, onder meer vanwege hun rollen bij de Haarlemse afdeling van de motorclub. Een dag later zou de rechter een civiel verbod van de Hells Angels uitspreken. Zo’n civiel verbod was al eerder uitgevaardigd tegen de Bandidos MC Holland, Catervarius Brotherhood en Satudarah. Later zouden civiele verboden tegen No Surrender en Caloh Wagoh volgen.

Nadat veel leden van deze verboden clubs zich aansloten, werd Hardliners MC al gauw een van de grootste OMG’s van Nederland. In 2021 telde de vereniging al 22 chapters. De club kent een strakke hiërarchie waarin geweld de norm is, ziet het OM.

Drugs, wapens en geweld

De leden van Hardliners MC komen voor in diverse strafrechtelijke onderzoeken. De officier van justitie citeerde enkele voorbeelden uit lopende zaken:

Door een ex-lid is gesproken over criminele handel in drugs en wapens. Iedereen in het chapter weet dat van elkaar en men wisselt ook info met elkaar uit. Mensen die bij of via HMC gekochte drugs niet betalen krijgen van een flinke groep (8 personen) een huisbezoek en worden soms langdurig gemarteld, zo verklaart hij.”

Er is sprake van forse mishandelingen die niet zelden tot ziekenhuisopnames leiden, bedreigingen, torenhoge uittreedgelden, het afpakken van eigendommen.”

“Er zijn diverse verklaringen over wapenbezit en wapengebruik in relatie tot de Hardliners. Ook zijn er diverse wapens bij leden aangetroffen. Dit lijkt een normale zaak binnen de club. “

Ook zijn er diverse incidenten met zware explosieven en brandstichtingen. En bedreigingen van overheidspersoneel, zoals de intimidatie van een gemeenteraadslid dat ageerde tegen motorclubs. Ook is er na een raadsvergadering in Haarlem een handgranaat aangetroffen op het bordes van het stadhuis.

Strafrecht en civiel recht

Deze geweldsincidenten worden natuurlijk strafrechtelijk onderzocht. Zo loopt er bij de rechtbank Noord-Holland een onderzoek naar de top van Hardliners MC, onder wie ook de oprichters. Zij worden verdacht van leiding geven en deelname aan een criminele organisatie die gericht is op het plegen van geweldsmisdrijven.

Het OM ziet echter dat er naast de strafrechtelijke aanpak meer nodig is om de verstoring van de openbare orde tegen te gaan. De cultuur en structuur van de vereniging zorgt ervoor dat er nog altijd geweld wordt gepleegd, zelfs vanuit detentie. De ontwrichtende werking van de motorbende is te groot, en volgens het OM is een verbodenverklaring van Hardliners MC daarmee proportioneel en noodzakelijk.

De rechtbank Noord-Holland doet uiterlijk over vier weken uitspraak.