Taakstraf en boetes voor bouwbedrijf en vooraanstaande bestuurder

Het Openbaar Ministerie (OM) legt een bouwbedrijf uit de provincie Gelderland, dat zich richt op de overheid en het bedrijfsleven, en diens bestuurder/enig aandeelhouder een strafbeschikking op in de vorm van boetes en een taakstraf. Het gaat om twee boetes van 20.000 euro en een taakstraf van 100 uur. De bestuurder – die tevens directeur en (mede)aandeelhouder is van meerdere bedrijven en verschillende publiek-bestuurlijke functies in de regio bekleedt - heeft zich met zijn bouwbedrijf schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift en het opdracht geven tot dan wel feitelijk leiding geven aan de strafbare gedragingen in zijn bedrijf.

Onderzoek

Het onderzoek bij het bouwbedrijf startte na een controle bij een andere onderneming door de Belastingdienst. Uit het onderzoek blijkt dat op een aantal facturen omschrijvingen van de werkzaamheden en leveringen niet overeenkwamen met de daadwerkelijk verrichtte prestaties en dat de diensten niet in rekening zijn gebracht aan de werkelijke opdrachtgever of ontvanger van de diensten. Zo heeft het bouwbedrijf onder meer de privéwoning van een klant verbouwd, maar een deel van de kosten op andere, bestaande en niet bestaande, bouwprojecten van vennootschappen van die klant geboekt door middel van valse facturen. Op dezelfde wijze is bij een broer van deze klant een deel van de kosten van de realisatie van een privézwembad in rekening gebracht aan diens vennootschappen. Daarbij zou het bouwbedrijf ook onderaannemers hebben bewogen tot het opmaken van valse facturen. De bestuurder en zijn bouwbedrijf fungeerden als aannemer van deze klanten, die eerder een boete en taakstraf opgelegd kregen wegens belastingfraude en valsheid in geschrift.

Efficiënte afdoening

Het OM bestempelt het handelen van de bestuurder en zijn bedrijf als kwalijk, omdat de samenleving erop moet kunnen vertrouwen dat belangrijke documenten, zoals facturen, in het handelsverkeer correct zijn. Iedere ondernemer die factureert met omzetbelasting (BTW) heeft de verplichting een juiste en volledige factuur uit te reiken aan zijn daadwerkelijke opdrachtgever. In deze zaak is dat meermaals niet gebeurd. Daarnaast hebben de bestuurder en het bedrijf hiermee de belastingfraude van hun klant gefaciliteerd. Het OM heeft in deze zaak voor een efficiënte afdoening gekozen in de vorm van strafbeschikkingen. Via de rechtbank zou het, mede wegens beperkte zittingscapaciteit langer duren voor de zaak op zitting, en daarmee tot een afdoening, zou komen. Dit verloop zou afdoen aan de strafmaat en het maatschappelijk effect. Dit persbericht draagt eraan bij dat het OM toch openheid kan geven over de manier van afdoen van deze zaak. Het OM legt de bestuurder een geldboete van 20.000 euro op en een taakstraf van 100 uur. Het bedrijf krijgt ook een geldboete van 20.000 euro. Een strafbeschikking leidt tot een strafblad.