Onderzoek naar inzet kroongetuige moordzaak Marum

Het hof in Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de hoger beroepszaak die draait om de moord op de 40-jarige Jan Elzinga in 2012 in Marum. Het hof heeft vier verdachten veroordeeld voor betrokkenheid bij zijn dood. Het Openbaar Ministerie vindt het belangrijk dat met deze uitspraak duidelijk is geworden voor de nabestaanden wat er met Jan Elzinga is gebeurd, en dat de verdachten zijn veroordeeld.

Het hof heeft kritiek op de rol van het OM en de inzet van de kroongetuige in deze zaak. Het hof stelt dat er meer onderzoek gedaan had moeten worden naar de herkomst van een deel van de door de kroongetuige overhandigde sms-berichten voordat de deal werd voorgelegd aan de rechter-commissaris. Het hof vindt de kroongetuigedeal in deze zaak daarom onrechtmatig. Dit leidt niet tot een niet-ontvankelijkheid van het OM, het hof stelt dat er sprake is geweest van een eerlijk proces. Wel vindt het hof strafvermindering voor de verdachten op zijn plaats.

De kritiek van het hof over de inzet van de kroongetuige trekt het OM zich aan en wil hier lering uit trekken. De deal met de kroongetuige in deze zaak dateert van een aantal jaren geleden. In de afgelopen jaren zijn al diverse stappen gezet om het kroongetuigentraject verder te professionaliseren. 

In aanvulling daarop zal in opdracht van het College van procureurs-generaal een commissie met externe deskundigheid worden ingesteld naar de gang van zaken rondom de inzet van de kroongetuige in deze zaak. Dit onderzoek moet binnen enkele maanden zijn afgerond.