OM brengt verdachten van faillissementsfraude voor de politierechter

Op 18 juli 2024 zal bij de politierechter in Almelo een themazitting faillissementsfraude plaatsvinden. Er worden vijf strafzaken behandeld waarin volgens het Openbaar Ministerie Oost-Nederland sprake is van faillissementsfraude.

Als een onderneming door de rechtbank in staat van faillissement wordt verklaard, wordt direct een curator aangewezen om het faillissement af te wikkelen. De curator heeft tot taak de rechten en de plichten van de failliet verklaarde onderneming in kaart te brengen.

De curator probeert zoveel mogelijk opbrengsten te krijgen om de schuldeisers nog te betalen. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, heeft de curator de administratie nodig van de failliet verklaarde onderneming. Ook moet de curator door de bestuurder van de onderneming juist en volledig ingelicht worden, bijvoorbeeld over openstaande schulden, de bedrijfsinventaris, lopende werkzaamheden en orders die het bedrijf nog in portefeuille had.

Als de curator van de ondernemer geen administratie en inlichtingen krijgt, is dat een strafbaar feit en kan de curator aangifte doen van faillissementsfraude. De strafzaken die 18 juli zullen worden behandeld, gaan allemaal over het niet voldoen aan deze inlichtingenplicht en administratieverplichting. De strafzaken worden vanaf  09.00 uur behandeld.