Beoordelingskader Parket CVOM voor digitale handhaving bij geslotenverklaringen en voetgangersgebieden d.d. 18 april 2023

Gemeenten, maar ook andere opsporingsinstanties, kunnen handhaven bij geslotenverklaringen. Denk aan milieuzones of bruggen en tunnels waar specifieke inrijverboden gelden, maar ook aan voetgangersgebieden.

Met dit kader wordt de uniformiteit van de handhaving gewaarborgd.

Handhaving gebeurt soms door buitengewoon opsporingsambtenaren die bij een staandehouding iemand beboeten. Een overtreding kan ook via camera's worden vastgesteld. Om voor uniformiteit van deze handhaving te zorgen, heeft het Openbaar Ministerie het 'Beoordelingskader Parket CVOM voor digitale handhaving bij geslotenverklaringen en voetgangersgebieden'  d.d. 18 april 2023 opgesteld.

Dit kader vervangt het 'Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden' d.d. augustus 2018.  Aan de hand van dit kader kunnen opsporingsinstanties, in het kader van BOA handhaving, bepalen hoe ze handhaving van geslotenverklaringen en voetgangersgebieden het beste kunnen inrichten en hoe ze instemming kunnen verkrijgen van Parket CVOM om digitaal te mogen handhaven op de RVV1990.