Aanwijzingen

Aanwijzingen hebben rechtskracht en binden het OM op grond van beginselen van een behoorlijke procesorde voor zover het gaat om voorschriften die zich naar hun inhoud en strekking ertoe lenen jegens betrokkenen als rechtsregels te worden toegepast. Het betreft voorschriften en regels die algemeen gelden en toegepast (moeten) worden. Burgers kunnen er dus rechten aan ontlenen. Met het oog hierop worden aanwijzingen gepubliceerd in de Staatscourant en op deze site.

Aanwijzingen zijn voor onbepaalde tijd geldig.