Richtlijn voor strafvordering belediging (2023R006)

Publicatiegegevens
Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO 
Van: College van procureurs-generaal
Aan: hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer: 2023R006
Datum inwerkingtreding: 01-08-2023
Publicatie in Stcrt.: 2023, 20092
Vervallen: Richtlijn voor strafvordering belediging (2019R004)
Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen: Art. 266 en 267 Wetboek van Strafrecht (Sr) 

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op eenvoudige belediging (mondeling, schriftelijk of door feitelijkheden).

Basiscasus/delict

Belediging mondeling, schriftelijk of door feitelijkheden (zoals middelvinger), alleen gepleegd.

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Belediging (266 Sr)

Bestaand uit spugen;

- in richting van of

op kleding

in het gezicht

Belediging (266 Sr) van

een functionaris met een

publieke taak of journalist

GB € 150

GB € 200

GB € 250

Zie bij 267 Sr

5j

2j

5j

2j

5j

2j

2j

5j

GB € 225

Idem of TS 16 uur

GB € 300

Idem of TS 24 uur

GB € 375

Idem of TS 28 uur

Zie 267 Sr

Zie 267 Sr

Eis TS 24 uur of

GS 12 dgn ov

Eis TS 32 uur of

GS 16 dgn ov

Eis TS 40 uur of

GS 20 dgn ov

Zie 267 Sr

Belediging van een

ambtenaar (267 Sr)

Bestaand uit spugen:

- in richting van of

op kleding

- in het gezicht

GB € 300

TS 20 uur

TS 40 uur

2j

5j

5j

2j

5j

2j

GB € 450

Idem of TS 36 uur

TS 32 uur

Idem of GS 16 dgn

TS 60 uur

Idem of GS 1 mnd

Eis TS 48 uur of

GS 3 wkn ov

Eis TS 40 uur of

GS 3 wkn ov

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

De aard en ernst van de belediging (bijvoorbeeld een tirade) en de mate waarin iemands eer of goede

naam/morele integriteit wordt aangerand of aangetast.

Medeplegen

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

*let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.