Richtlijn voor strafvordering diefstal voertuigen (2016R014)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2016R014
Datum inwerkingtreding 1 januari 2017
Publicatie in Staatscourant 2016, 67386, 2016, 67386-n1
Vervallen Richtlijn diefstal voertuigen (2015R012)
Relevante beleidsregels Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige veelplegers (in het bijzonder de vordering van de ISD-maatregel bij stelselmatige daders) (2013R017)

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Wetsbepalingen

art. 310 en 311 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn is van toepassing op diefstal van diverse soorten voertuigen en/of aanhangers, opleggers of caravans. De richtlijn ziet niet op transportdiefstallen, die vaak in georganiseerd verband plaatsvinden.

Basiscasus/delict

Diefstal van één voertuig, alleen gepleegd.

TABEL

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Fiets

GB € 300

5j

2j

GB € 450

Idem of TS 36 uur

GS 3 wkn ov

Brommer, scooter snor- of elektrische fiets, lichte aanhanger

TS 32 uur

5j

2j

TS 48 uur

Idem of GS 3 wkn

GS 1 mnd ov

(bestel) auto, caravan, motor of klein vaartuig

TS 120 uur

5j

2j

TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

GS 4 mnd ov

Vrachtwagen (zonder belading) en/of aanhanger/oplegger, autobus

GS 3 mnd

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

Bijzonderheden

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen of diefstal op bestelling

Hogere waarde van het voertuig (waarde is incl. (beoogde) inhoud)

Georganiseerd verband (bijv. inladen meerdere (brom)fietsen)

*let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.