Richtlijn voor strafvordering heling (2016R016)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2016R016
Datum inwerkingtreding 1 januari 2017
Publicatie in Staatscourant 2016, 67382
Vervallen Richtlijn heling (2015R016)
Relevante beleidsregels Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige veelplegers (in het bijzonder de vordering van de ISD-maatregel bij stelselmatige daders) (2013R017)

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Wetsbepalingen

art. 416, 417 en 417bis Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn is van toepassing op schuldheling en opzetheling.

Basiscasus/delict

Heling, alleen gepleegd.

TABEL

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

(beoogde) waarde t/m € 50                 ‘schuld’

Opzet

GB € 150

5j

2j

GB € 225

Idem of TS 16 uur

GS 12 dgn ov

GB € 200

5j

2j

GB € 300

Idem of TS 24 uur

GS 16 dgn ov

Vanaf 50 t/m 200

‘schuld’

Opzet

GB € 225

5j

2j

GB € 325

Idem of TS 24 uur

GS 3 wkn ov

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

GS 4 wkn ov

Vanaf 200 t/m 600

‘schuld’

Opzet

GB € 425

5j

2j

GB € 600

Idem of TS 48 uur

GS 1 mnd ov

GB € 600

5j

2j

GB € 900

Idem of TS 70 uur

GS 6 wkn ov

Vanaf 600 t/m 1000

‘schuld’

Opzet

GB € 600

5j

2j

GB € 900

Idem of TS 70 uur

GS 6 wkn ov

GB € 800

5j

2j

GB € 1200

Idem of TS 80 uur

GS 7 wkn ov

Vanaf 1000 t/m 3000

‘schuld’

Opzet

TS 70 uur

5j

2j

TS 100 uur

Idem of GS 7 wkn

GS  10 wkn ov

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

Vanaf 3000 euro

‘schuld’

Opzet

TS vanaf 90 uur

5j

2j

TS vanaf 130 uur

Idem of GS vanaf 9 wkn

GS vanaf 3 mnd ov

TS vanaf 100 uur

5j

2j

TS vanaf 150 uur

Idem of GS vanaf 10 wkn

GS vanaf 14 wkn ov

Bijzonderheden

Uitgangspunt is tevens dat wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontnomen

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Gewoonteheling (doelbewust en met regelmaat)

‘Gestolen op bestelling’ bij opzet/gewoonteheling

Bij opzetheling wetenschap dat goed afkomstig is van HIC (overval, woninginbraak)

*let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

HIC= High Impact Crime

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.