Richtlijn voor strafvordering huis- en lokaalvredebreuk (2015R002)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R002
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4243
Vervallen Richtlijn huisvredebreuk/lokaalvredebreuk (1999R010)
Relevante beleidsregels Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld (2015R049)
Aanwijzing kader voor strafvordering
Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op huisvredebreuk of lokaalvredebreuk, niet op kraken.

Basiscasus/delict

Huisvredebreuk of lokaalvredebreuk, alleen gepleegd.

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

M.b.t een voor de openbare dienst bestemd lokaal

GB € 150

5j

2j

GB € 225

Idem of TS 16 uur

Eis TS 24 uur of

GS 12 dgn ov

M.b.t. een besloten lokaal of erf

GB € 225

5j

2j

GB € 325

Idem of TS 24 uur

Eis TS 36 uur of

GS 18 dgn ov

M.b.t. een woning

GB € 300

5j

2j

GB € 450

Idem of TS 36 uur

Eis TS 48 uur of

GS 3 wkn ov

Bij winkelverbod i.v.m. diefstallen**

TS 20 uur

5j

2j

GS 1 week

GS 2 wkn

GS 4 wkn ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Met bedreiging of vrees aanjagende middelen (art. 138/139, lid 3 Sr)

Medeplegen (art. 138/139, lid 4 Sr)

Als onderdeel van stalking

Kwetsbare slachtoffers (bij huiselijk geweld en overtreding huisverbod > zie ook de richtlijn huiselijk geweld)

Discriminatoire aspecten (dagvaarden + 100%)

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

*let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

** Ook toepasbaar op zwembadverbod e.d. Omdat deze verboden worden opgelegd na herhaald plegen

van strafbare feiten wordt ingeval van recidive bij dit delict gevangenisstraf geëist.

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.