Richtlijn voor strafvordering inbraak/insluiping in woning (2015R033)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R033
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4403
Vervallen Richtlijn voor strafvordering inbraak/insluiping in woning (2014R002)
Relevante beleidsregels Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige veelplegers (in het bijzonder de vordering van de ISD-maatregel bij stelselmatige daders) (2013R017)

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Wetsbepalingen

art. 46, 310 en 311 Wetboek van Strafrecht

Bijlagen -

Beschrijving

Woninginbraken zijn gekwalificeerd als high impact crime. Bij een woninginbraak is de aantasting van de persoonlijke levenssfeer zodanig dat dagvaarden en het vorderen van een gevangenisstraf geïndiceerd is.

Basiscasus/delict

Inbraak respectievelijk insluiping in een woning gepleegd door één persoon met beperkte recidive.

Basiscasus/delict

Uitgangspunt (naast schadevergoeding)

Inbraak woning of bewoond verblijf

6 maanden gevangenisstraf

Insluiping woning of bewoond verblijf

5 maanden gevangenisstraf

Bijzonderheden

Verdachte in beginsel voorgeleiden, het instrument van justitiële voorwaarden gericht inzetten en wanneer aangewezen elektronisch toezicht vorderen bij schorsing voorlopige hechtenis en vorderen bijzondere voorwaarden.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Georganiseerd verband/professioneel (slotentrekkers, bivakmutsen)

Bewoner(s) in de woning aanwezig

Omvang schade (braakschade + (beoogde) waarde gestolene)

Onvervangbare goederen niet retour (bijv. dierbare sieraden of kunstwerken)

Kwetsbare slachtoffers (bijv. bij insluiping in een ziekenhuis of bejaardentehuis e.d.)

Meermalen recidive: check of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Strafverminderend onder andere:

First offender (- 2 maanden)

Poging en medeplichtigheid (- een derde) en voorbereiding (- de helft)

Legenda

Bewoner(s) in de woning aanwezig

Woninginbraken vallen onder high impact crime. Een inbraak in een woning maakt een grote inbreuk op de privacy van mensen. Het vergroot de kans op confrontatie met de inbrekers en escalatie. Het gevoel van veiligheid wordt nog meer aangetast als de bewoners thuis zijn tijdens een inbraak, dat is meer bedreigend en heeft meer impact en dient daarom van invloed te zijn op de sanctie. De woning binnengaan met een ‘babbeltruc’ valt hier ook onder.

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.