Richtlijn voor strafvordering inbraken overig (2015R013)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R013
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4239
Vervallen Richtlijn inbraak, verbreking (2014R002)
Relevante beleidsregels

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige veelplegers (in het bijzonder de vordering van de ISD-maatregel bij stelselmatige daders) (2013R017)

Wetsbepalingen

art. 310 en 311 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op diefstal door middel van braak, verbreking, valse sleutel of inklimming:

- uit bedrijven en andere niet bewoonde verblijven, zoals scholen, kelderboxen, caravans e.d. en

- uit personen-, bestel- en vrachtauto’s en

- uit automaten, van auto-accessoires, benzine uit auto e.d.

De richtlijn is niet van toepassing op woninginbraken en ram/plofkraken, noch op diefstal van koper met gevaarzetting en grote maatschappelijke schade (aparte richtlijnen).

Basiscasus/delict

Inbraak/diefstal dmv verbreking, alleen gepleegd.

TABEL

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Automaten, auto- accessoires, benzine uit auto’s e.d.

GB 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Tuin/vakantiehuisje, caravan, plezierjacht, bouwkeet, kelderbox, schuurtjes e.d.

TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

(bestel) auto of cabine van vrachtauto

TS 90 uur

5j

2j

TS 130 uur

Idem of GS 9 wkn

GS 3 mnd ov

Bedrijf, winkel, school, kerk,

sportkantines/accommodaties

bedrijfs/bouwterrein

TS 120 uur

5j

2j

TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

GS 4 mnd ov

Vrachtauto en/of aanhanger (ladingdiefstal)

GS 3 mnd

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

Bijzonderheden

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen of georganiseerd verband (bijv. bij ladingdiefstallen = maatwerk)

Omvang schade (braakschade en (beoogde) waarde gestolene)

*let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.