Richtlijn voor strafvordering joyriding (2015R023)

Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R023
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4247
Relevante beleidsregels

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Wetsbepalingen

art. 11 WVW 1994 jo. art. 176, lid 2 WVW 1994

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake overtredingen van artikel 11 van de Wegenverkeerswet 1994.

Basiscasus/delict

Joyriding

first offender

1x recidive = dagvaarden

meermalen recidive = dagvaarden

GB € 850

TS 80 uur en GS 2 weken vw met een proeftijd van 2 jaar

In geval van taakstrafverbod ex artikel 22b lid 2 Sr:

GB € 1200 en GS 2 weken vw met een proeftijd van 2 jaar

GS 2 weken ov

Gebruikte afkortingen:

GB = geldboete

TS = taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

vw = voorwaardelijk

WVW 1994 = Wegenverkeerswet 1994

Sr = Wetboek van strafrecht