Richtlijn voor strafvordering overvallen (2016R001)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2016R001
Datum inwerkingtreding 1 februari 2016
Publicatie in Staatscourant 2016, 1890
Vervallen Richtlijn voor strafvordering overvallen op woningen en bedrijven (2010R011)
Relevante beleidsregels

Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)

Wetsbepalingen

Art. 46, 312 en 317 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn is van toepassing op overvallen in besloten plaatsen, woningen en bedrijven. Onder bedrijven is begrepen overvallen op beroepsmatig vervoer van geld, zoals geld- en waardetransporten, pizzakoeriers e.d. of personen met dagopbrengsten).

De richtlijn ziet niet op winkeldiefstal gevolgd door geweld of bedreiging met geweld, straatroof en op ram- en plofkraken, daarvoor zijn aparte richtlijnen.

In een aantal gevallen zal ruimte zijn voor het eisen van voorwaardelijke straffen met daaraan gekoppeld een streng toezicht en strakke begeleiding. Dit ligt veelal in de persoonlijke omstandigheden van de dader. Dit is ook een omstandigheid die in de maatwerkeis moet worden meegenomen.

Basiscasus/delict

Overval door een first offender, alleen gepleegd met een basis van geweld (slaan/ schoppen, maar ook gebruik van een steek-of slagwapen) en/of bedreiging.

TABEL

312/317 SR

Bedrijf

Woning

Uitgangspunt

2 jaar gevangenisstraf

3 jaar gevangenisstraf

Strafeisverzwarend:

Geld/waardetransport

+ 6 maanden

Nachtelijke uren

+ 6 maanden

Medeplegen

+ 8 maanden

+ 12 maanden

Dreigen met vuurwapen*

+ 12 maanden

+ 12 maanden

Vermomming

+ 3 maanden

+ 3 maanden

Vastbinden/opsluiten**

+ 6 maanden

+ 6 maanden

Zwaar lichamelijk letsel

+ 12 maanden

+ 12 maanden

Subtotaal:

Recidive (50%)***

+ 50%

+ 50%

Meerdere overvallen

Per overval

+ 50% tov zwaarste delict

+ 50% tov zwaarste delict

Strafeisverlagend:

Poging

- 33%

- 33%

Medeplichtigheid

- 33%

- 33%

Voorbereiding

- 50%

- 50%

Overige strafbepalende factoren: samenloop met andere delicten, meermalen of ernstige recidive, georganiseerd verband/mate van professionaliteit,

toegang verschaft door middel van oplichting/misleiding, lange duur,

psychische gevolgen slachtoffer(s),

blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/invaliditeit/hulpbehoevendheid,

fatale afloop (312/317, lid 3 Sr), mate van geweld en/of intimidatie, kwetsbaar slachtoffer, hulpeloos achterlaten slachtoffer e.d.

maatwerk

maatwerk

Bijzonderheden
Het instrument van justitiële voorwaarden gericht inzetten en wanneer aangewezen elektronisch toezicht vorderen bij schorsing voorlopige hechtenis en vorderen bijzondere voorwaarden.

N.b. Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, noch een kale taakstraf (art 22b lid 1 sub a Sr).

*     Verhoging geldt ook indien WWM-feit apart tenlastegelegd wordt.

**   Tenzij apart tenlastegelegd als 282 Sr.

*** De recidive en de genoemde strafverlagende factoren dienen te worden berekend over het tot dan toe verkregen subtotaal.

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering