Richtlijn voor strafvordering 138aa Sr (uithalers) (2023R007)

Publicatiegegevens
Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO
Van: College van procureurs-generaal
Aan: Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienr.: 2023R007
Datum inwerkingtreding: 01-09-2023
Publicatie in Stcrt: PM
Vervallen: -
Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen: Art. 138aa Wetboek van Strafrecht (Sr)

Beschrijving

Deze richtlijn ziet specifiek op het verblijven op of toegang verschaffen tot het (lucht)haventerrein.

Deze richtlijn kent een eigen recidiveregeling.

Basiscasus/delict

Plegen van dit delict door een first offender

Art. 138aa SR

First offender

1x recidive**

Meermalen recidive **

Lid 1 (verblijven)

GS 4 mnd +

Locatieverbod* 3 jaar

5j

2j

GS 5 mnd +

Locatieverbod* 4 jaar

GS 6 mnd +

Locatieverbod* 4 jaar

GS 11 mnd ov +

Locatieverbod* 5 jaar

Lid 2

(toegang verschaft door)

GS 6 - 8 mnd +

Locatieverbod* 3 jaar

5j

2j

GS 7 - 9 mnd +

Locatieverbod* 4 jaar

GS 8 - 10 mnd +

Locatieverbod* 4 jaar

GS 14 mnd ov +

Locatieverbod* 5 jaar

Lid 3 ( Medeplegen of ook al toegang verschaft tot container, gebouw of ruimte)

+ 1/3 e

+1/3 e

+1/3 e

Bijzonderheden

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is /wordt vergoed.

* Betreft de vordering op zitting van een 38v SR-maatregel met daarin een locatieverbod voor de duur van 3 jaar (of 4 jaar bij recidive of 5 jaar bij meermalen recidive), per overtreding hiervan twee weken vervangende hechtenis, max 6 maanden + een DUT van deze 38v maatregel (voorbeeldtekst:

“waarbij verdachte wordt verboden zich op te houden op een haven van Rotterdam en/of heel Nederland zoals bijgevoegde kaartjes”)

** Er is o.a. sprake van recidive ingeval van:

- 138aa Sr

- 461 Sr op een haven- of luchthaventerrein

- 184/184a Sr overtreden gedragsaanwijzing op het haven- of luchthaventerrein

- Art. 2B/2C/10 Opiumwet, n.b.: alleen op het haven- of luchthaventerrein /in- uitvoer gerelateerd!

Strafverminderend onder andere:

Poging of medeplichtigheid (- 1/3 e )

Afkortingen

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

DUT = dadelijke uitvoerbaarheid

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.