Richtlijn voor strafvordering valse aangifte (2015R005)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R005
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4229
Vervallen Richtlijn valse aangifte (1999R020)
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

art. 188 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op het doen van valse aangifte of klacht, doorgaans bedoeld om geldelijk gewin (oplichten verzekeringsmaatschappij), om betrokkenheid bij een misdrijf te verhullen (bijv. valse aangifte diefstal auto, welke betrokken is bij het verlaten plaats ongeval) of om iemand te beschuldigen (bijv. van zedenmisdrijf).

Basiscasus/delict

Doen van valse aangifte/klacht door een first offender, alleen gepleegd.

tabel

Basisdelict

first offender

Basisdelict

Geen (potentiële) gevolgen voor derden

TS 20 uur

(potentiële) financiële gevolgen voor derden (bijv. verzekeringsmaatschappij)

TS 40 uur

Verdachtmaking persoon zonder toepassing dwangmiddel(en)

TS 60 uur

Verdachtmaking, wel (enige) dwangmiddelen of geringe politie-inzet

TS 80 uur

Aanzienlijke politie-inzet, zonder verdachtmaking (onderzoek naar (nep)overval)

TS 100 uur

Verdachtmaking met toepassing aanzienlijke dwangmiddelen en/of aanzienlijke gevolgen (aanhouding, doorzoeking/vervolging/ veroordeling/publiciteit, ontslag, gedwongen verhuizing etc.)

GS 4 mnd

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Recidive: Let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Sr)

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen