Richtlijn voor strafvordering valse of vervalste kentekenplaten (2015R024)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R024
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4248
Vervallen Richtlijn rijden met of voeren van valse of vervalste kentekenplaten (2012R008)
Relevante beleidsregels Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2015R061)
Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

Art. 41 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) jo. art. 176, lid 3 WVW 1994 en art. 179, leden 2 en 5 WVW 1994

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake valse of vervalste kentekenplaten.

Basiscasus/delict

Het rijden met of voeren van valse of vervalste kentekenplaten (waaronder ook buitenlandse kentekenplaten)

TABEL

first offender

1x recidive = dagvaarden

meermalen recidive = dagvaarden

GB € 700

GB € 1000 en GS 2 weken vw met een proeftijd van 2 jaar

GS 2 weken en OBM 6 maanden ov

Gebruikte afkortingen:

GB = geldboete

GS = gevangenisstraf

OBM = ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen

ov = onvoorwaardelijk

vw = voorwaardelijk