Richtlijn voor strafvordering vernieling (2015R015)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R015
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4431
Vervallen Richtlijn vernieling (1999R025)
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

art. 350 en 352 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn is van toepassing op het vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van andermans goederen. Voor huiselijk geweld en voor dierenmishandeling/verwaarlozing zijn aparte richtlijnen.

Basiscasus/delict

Vernieling, alleen gepleegd.

TABEL

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

Schade tot 500 euro

GB € 225

5j

2j

GB € 325

Idem of TS 24 uur

Eis TS 36 uur of

GS 18 dgn ov

Schade vanaf 500 tot 1000 euro

GB € 325

5j

2j

GB € 475

Idem of TS 36 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Schade vanaf 1000 tot 2500 euro

GB € 425

5j

2j

GB € 600

Idem of TS 48 uur

Eis TS 60 uur of

GS 1 mnd ov

Schade vanaf 2500 tot 5000 euro

GB € 550

5j

2j

GB € 800

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 6 wkn ov

Schade vanaf 5000 euro

TS vanaf 50 uur

5j

2j

TS vanaf 70 uur

Idem of GS vanaf 1 mnd

Eis TS vanaf 100 uur of

GS vanaf 7 wkn ov

Bijzonderheden

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed

Strafverzwarend onder andere:

Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld!

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

Agressie in het verkeer

Vernieling van gebouw e.d. (art. 352 Sr)

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

*Let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Agressie in het verkeer

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.