Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid (2023R004)

Publicatiegegevens
Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO
Van: College van procureurs-generaal
Aan: hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer: 2023R004
Datum inwerkingtreding: 01-08-2023
Publicatie in Stcrt.: 2023, 20089
Vervallen: richtlijn voor strafvordering wederspannigheid (2015R003)
Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen
Wetsbepalingen: art. 180, art. 181 en art. 182 sr.

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van verzet.

Basiscasus/delict

Verzet door rukken en trekken, alleen gepleegd.

First offender

1x recidive**

Meermalen recidive**

Alleen rukken en trekken (180 Sr)

Licht letsel (181 Sr)

Zwaarder letsel (181 Sr)

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

GS 14 dgn

(taakstrafverbod*)

5j

2j

GS 3 wkn*

GS 3 wkn*

GS 6 wkn ov

GS 6 wkn

(taakstrafverbod*)

5j

2j

GS 9 wkn*

GS 9 wkn*

GS 12 wkn ov

Slag- of stootwapen,

geen letsel (180 Sr)

Idem, licht letsel (181 Sr)

Idem zwaarder letsel (181 Sr)

TS 50 uur

5j

2j

TS 70 uur

Idem of GS 5 wkn

Eis TS 100 uur of

GS 7 wkn ov

GS 6 wkn*

5j

2j

GS 9 wkn*

GS 9 wkn*

GS 12 wkn ov

GS 8 wkn *

5j

2j

GS 12 wkn*

GS 12 wkn*

GS 16 wkn ov

Door 2 of meer personen met

verenigde krachten (182 Sr),

geen letsel

Idem, licht letsel

Idem, zwaarder letsel

TS 32 uur

5j

2j

TS 48 uur

Idem of GS 3 wkn

GS 1 mnd ov

GS 18 dgn

5j

2j

GS 3 wkn

GS 3 wkn

GS 5 wkn ov

GS 4 mnd

(taakstrafverbod)*

5j

2j

GS 6 mnd*

GS 6 mnd*

GS 8 mnd ov

Door 2 of meer personen met

verenigde krachten, met slag- of stootwapen(s), geen letsel (182 Sr)

Idem, licht letsel

Idem, zwaarder letsel

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

GS 12 wkn

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

GS 5 mnd ov

GS 5 mnd

5j

2j

GS 7 mnd*

GS 7 mnd*

GS 10 mnd ov

Bijzonderheden

*Bij 181 en bij de ernstige gevallen van 182 Sr geldt het taakstrafverbod van art 22b Sr. Een combinatie van taakstraf met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is wel mogelijk.

Strafverzwarend onder andere:

Gebruik van steek- of vuurwapen (maatwerk)

Zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge (maatwerk)

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

**let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.