Richtlijn voor strafvordering zakkenrollerij (2015R038)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R038
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4409
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

art. 310 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Zakkenrollerij -waaronder begrepen diefstal uit een (hand)tas- is een delict waarbij de daders zich dicht bij het slachtoffer begeven en daardoor ook het veiligheidsgevoel van de burger meer aantasten dan bij andere kale diefstalvormen. Bij diefstal van bescheiden speelt ook de rompslomp (passen blokkeren, opnieuw aanvragen e.d.) het berooid achterlaten van een slachtoffer en het bederven van iemands tijd en plezier (denk aan toeristen). Bij dit delict geldt een verzwaarde recidiveregeling.

Basiscasus/delict

Zakkenrollerij van portefeuille met geld, rijbewijs en andere pasjes, alleen gepleegd.

TABEL

first offender

1 x recidive**

meermalen recidive

TS 120 uur

5j

2j

TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

GS 5 mnd ov

(bij contra-indicatie* taakstraf) GS 2 mnd

5j

2j

GS 3 mnd

GS 3 mnd

GS 5 mnd ov

Bijzonderheden

* Contra-indicatie taakstraf: bijv. illegale vreemdeling of verdachte zonder vast woon- of verblijfplaats of eerdere taakstraf

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen of georganiseerd verband (maatwerk)

Bepaalde (evt. bewust uitgekozen) slachtoffers (zoals toeristen, invaliden, oudere mensen)

**let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.