Beslag

De politie of opsporingsinstantie mag in bepaalde gevallen voorwerpen of voertuigen in beslag nemen.

Beslag kan gelegd worden wegens:

  1. Waarheidsvinding (bewijsmateriaal)
  2. Onttrekken verkeer (voorwerpen in strijd met de wet zoals verdovende middelen of wapens)
  3. Verdenking op winsten uit strafbare feiten (wederrechtelijk verkregen voordeel). Het beslag dient dan als soort zekerstelling om eventuele boetes dan wel ontnemingsmaatregelen die in de toekomst kunnen worden opgelegd, te kunnen betalen.

Inbeslagname, en dan…

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist wat met het beslag moet gebeuren: Teruggeven, bewaren (deponeren), verkopen (vervreemden) of vernietigen.

De bewaarder, veelal Domeinen Roerende Zaken, voert de beslissing van het Openbaar Ministerie uit.

In 'Vraag en antwoord' vindt u meer informatie over de beslagprocedure.

Let  op! Heeft u vragen over de afhandeling van bij u in beslag genomen goederen? Dan kunt u terecht bij het beslagloket van het Openbaar Ministerie, Politie en Domeinen.

Het beslagloket is op maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:30 uur bereikbaar onder één centraal telefoonnummer 088 – 1500980 of per e-mail: info@beslagloket.nl