Tot 36 maanden gevangenisstraf geëist tegen vendors in bitcoins zaak

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam tot 36 maanden gevangenisstraf geëist tegen 6 verdachten in een internationaal bitcoins onderzoek. Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachten witwassen, het voorhanden hebben van harddrugs en het doen van voorbereidingshandelingen voor de export, productie en handel in harddrugs.

In dit onderzoek zijn verschillende verdachten in beeld gekomen: de verkopers van bitcoins (‘vendors’) en de bitcoinhandelaren (‘bitcoins-cashers’). Vandaag hebben de vendors zich verantwoord voor de rechter.

Onderzoek

Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van signalen van banken over het overschrijven van grote geldbedragen, waarbij steeds en direct na ontvangst van een geldbedrag dit contant werd opgenomen.

De verdachten die in beeld kwamen hadden allemaal de beschikking over grote hoeveelheden bitcoins en geld. De waarde van dit vermogen in bitcoins kon niet verklaard worden aan de hand van het legale inkomen of het vermogen waarover zij legaal beschikten.

Voor het wisselen van bitcoins in ruil voor contanten of vice versa maakten verdachten gebruik van bitcoins-handelaren die, in tegenstelling tot exchanges en wisselkantoren niet vragen naar identiteitspapieren of de herkomst van de bitcoins. Hierdoor konden de verdachten anoniem blijven.

Voor de transacties ontmoetten verdachten de bitcoins-handelaren meestal in openbare gelegenheden met wifi-verbinding. Daar werden de bitcoins rechtstreeks naar een wallet van de betreffende bitcoins-handelaar overgemaakt die vervolgens de afgesproken tegenwaarde in contanten overhandigde. Een groot deel van de verhandelde bitcoins was rechtstreeks afkomstig van het Dark Web, zo bleek gedurende het onderzoek.

Ernst van de feiten

Witwassen, het beschikken over veel geld terwijl daar geen legale verklaring voor is, vormt een ernstige bedreiging van onze samenleving. Verdachten hadden geen oog voor het ondermijnende karakter van hun handelen, zij hadden alleen oog voor hun eigen portemonnee. Door hun handelen hebben verdachten zich een vermogenspositie en een status willen verwerven die zij niet behoren te hebben.

Tijdens de doorzoekingen in januari 2016 werden er grondstoffen voor de vervaardiging van XTC aangetroffen evenals voorwerpen die gebruikt worden bij de handel in harddrugs zoals; adressenlijsten, verpakkingsmateriaal en tabletteermachines. De aanwezigheid van verdovende middelen en voorbereidingshandelingen voor export en productie van- en de handel in harddrugs zijn verboden door de wetgever en leveren een groot gevaar voor de gezondheid op.

Strafeisen

Door de op te leggen straffen wil de officier tot uitdrukking laten komen dat het verwerpelijk is om ten behoeve van persoonlijk financieel gewin, dit soort strafbare feiten te plegen.

Tegen verdachte G.R. eiste de officier 36 maanden gevangenisstraf met aftrek van 8 maanden voorarrest. Volgens de officier werkt verdachte G.R. door zijn gedrag mee aan het in stand houden van een beeld dat de meerderheid van de samenleving, die door eerlijke arbeid zijn brood verdient, als ‘losers’ wordt aangemerkt. Ook verdachte P.B. hoorde een gevangenisstraf van 36 maanden met aftrek van 7 maanden voorarrest tegen zich eisen. Tevens vorderde de officier opheffing van de schorsing van hun voorlopige hechtenis.

Tegen verdacht J.H. eist de officier 15 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Verdachte J.M. hoorde 21 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest tegen zich eisen.

Tegen verdacht Y.D. eiste de officier 9 maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest en tegen verdachte G.M. werd 6 maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest geëist.

Voor alle verdachten vordert de officier een ontnemingsmaatregel voor de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak in de hoofdzaken.