DNA-onderzoek bij veroordeelden

Sinds 1 februari 2005 is de Wet 'DNA-onderzoek bij veroordeelden' van kracht. Veroordeelden moeten nu in veel gevallen verplicht DNA-celmateriaal afstaan

Wanneer moet DNA worden afgestaan?

  • Bij een veroordeling voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. In artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering wordt aangegeven welke misdrijven dat zijn.
  • Bij een veroordeling voor een misdrijf waarop in de wet een maximale gevangenisstraf van tenminste vier jaar staat.
  • Bij een veroordeling voor een aantal misdrijven waarop in de wet een lagere maximale gevangenisstraf staat dan tenminste vier jaar, zoals eenvoudige mishandeling. Ook deze zijn in artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering te vinden.

Er wordt dus gekeken naar de maximale straf zoals die in de wet staat voor een misdrijf en niet naar de straf die de rechter voor dit misdrijf heeft opgelegd.