Beslissing OM n.a.v. RTE-oordeel 2017-79

Deze zaak betreft een vrouw van 84 jaar die onder meer leed aan artrose, vaatproblematiek, oedeem en toenemende benauwdheid. Door haar slechte conditie kon de vrouw haar hobby’s niet meer uitoefenen. Ze kwam niet meer buiten, kon alleen nog lezen, keek af en toe televisie en ging 's middags regelmatig naar bed. De vrouw, die omschreven werd als een eigenzinnige dame die weinig op had met bemoeienissen van anderen, leed onder de angst voor verdergaande achteruitgang waardoor zij uiteindelijk volledig hulpbehoevend zou worden. Deze afhankelijkheid ervoer de vrouw, die haar hele leven zeer zelfstandig was geweest, als ondraaglijk.

In het PDF-bestand een toelichting op de beoordeling en het besluit van het Openbaar Ministerie in deze euthanasiezaak.