Niet melden van ongebruikelijke transacties

Ter voorkoming van witwassen wordt toezicht gehouden op de financiële sector (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). De WWFT is ingevoerd op advies van de de Financial Action Task Force, een intergouvernementeel samenwerkingsverband van landen met belangrijke financiële centra dat zich bezig houdt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Op grond van de WWFT moeten banken en andere financiële instellingen zoals levensverzekeraars, trustkantoren, creditcardmaatschappijen en casino's "ongebruikelijke transacties" melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Ook voor handelaren in auto's, schepen, kunst en antiek, goud, zilver en juwelen geldt een meldplicht evenals voor advocaten, accountants, notarissen, makelaars en belastingadviseurs. Voor hen is het dus van groot belang om alert te zijn op ongebruikelijkheden in transacties waar zij mee te maken krijgen. Meldingen die door de FIU-NL als verdacht worden aangemerkt worden allemaal beoordeeld ten behoeve van de opsporing.

Instellingen die – al dan niet opzettelijk – geen melding doen van ongebruikelijke transacties worden gesanctioneerd via het project 'niet-melders'. Dit is een gezamenlijk project van FIOD, de Nationale Recherche, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/ Belastingdienst, Bureau Toezicht Wwft (BTW), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Openbaar Ministerie (OM).

Het niet naleven van de regels werkt ondermijnend, concurrentievervalsend en kan witwassen faciliteren. Daarom pakt de overheid niet-melders aan.