Positieve beoordeling FATF witwasaanpak Nederland

Woensdag 24 september 2022 is er een internationaal evaluatierapport gepubliceerd over de Nederlandse aanpak van witwassen en de financiering van terrorisme vanuit de Financial Action Task Force (FATF). Nederland wordt hierin positief beoordeeld, waarbij ook specifiek de strafrechtelijke onderdelen goed scoren. Nederland behoort hiermee tot de voorhoede wereldwijd op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. 

Dat het Nederlandse systeem als een robuust systeem wordt gezien komt mede door de gecoördineerde samenwerking op zowel beleid als operationeel niveau. Ook het gebruik van financiële intelligence in strafrechtelijke onderzoeken waaronder informatie van de FIU-Nederland, en de internationale samenwerking worden goed gewaardeerd. Dat resulteert ook in goede en vele witwaszaken en – zeker internationaal gezien – een goed afpakresultaat. We zijn dus op de juiste weg en boeken resultaten.

Maar we zijn er nog niet. Tegelijkertijd worden er door de FATF ook aanbevelingen gedaan waarop verbeteringen nodig zijn. Dit zijn bruikbare punten waarmee de Nederlandse aanpak verder kan worden verbeterd. Samen met de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer maakte, gaan we die verwerken. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet.

De FATF is een intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van massavernietigingswapens. Bij evaluaties wordt gekeken naar het hele systeem van wetgeving, beleid, toezicht, gebruik van financiële intelligence, de strafrechtelijke aanpak witwassen en terrorismefinanciering, afpakken en internationale samenwerking, waardoor een compleet beeld wordt verkregen over de aanpak van een land. De evaluatie was intensief, de hele keten omvattend en het was leerzaam. De samenwerking tussen de alle betrokken overheidsdiensten – die de FATF noemt als een grote pré van ons land - was ook hier goed. Tezamen hebben we ons stelsel goed kunnen uitleggen, cijfers en statistieken opgeleverd, hebben er veel interviews plaatsgevonden en hebben we talloze case-studies kunnen laten zien. 

Het volledige rapport is hier te lezen.