Aangifte politiegeweld Heemstraat was vals: werkstraf geëist

Al ruim zes jaar speelt een 43-jarige man uit Delft een belangrijke rol in discussies over politiegeweld in de Haagse Schilderswijk en bureau De Heemstraat. In oktober 2011 deed hij aangifte van mishandeling door een motoragent. Vandaag eiste het Openbaar Ministerie 120 uur werkstraf voor het doen van valse aangifte. 'Het is niet meer dan een verhaal,' aldus de officier van justitie. 'Een leugen over een voorval dat nooit heeft plaatsgevonden.'

De man deed aangifte omdat hij op 10 oktober 2011 zou zijn geschopt en geslagen door een motoragent in het politiebureau De Heemstraat in Den Haag. Eerst zou hij in de publieksruimte ergens tegenaan zijn gegooid, en daarna op een plek in het bureau waar geen bewakingscamera's hingen zijn geschopt en geslagen. Daarbij zou zijn hand zijn gebroken. Hij zocht met zijn verhaal actief de regionale en landelijke media en vertelde erover in artikelen en reportages.

De aangifte werd eerder al geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Ook de Nationale Ombudsman concludeerde dat het niet aannemelijk is dat de man is mishandeld. Voor de betrokken motoragent bleef daarmee de zweem hangen dat er iets mis was. Gebrek aan bewijs betekent immers nog niet per definitie dat iets niet is gebeurd. Daarbij bleef de man volharden in zijn beschuldigingen en de pers zoeken. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak daarom nog verder onderzocht.

Uit dit onderzoek blijkt dat de man een valse aangifte heeft gedaan omdat op het beeldmateriaal uit de publieksruimte geen mishandeling te zien is en twee reconstructies aantonen dat de mishandeling niet gebeurd kan zijn binnen de tijd dat de agent en de man buiten beeld waren. Daar komt bij dat de man inmiddels meer dan 10 verschillende versies over de mishandeling heeft verteld. En voordat de man werd meegenomen naar het bureau was hij betrokken bij een vechtpartij op straat, waarbij hij zijn hand gebroken kan hebben.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man een zeer ernstige beschuldiging gedaan, die niet waar is. Daarmee heeft hij in de eerste plaats de betrokken motoragent zeer belast. Tot op de dag van vandaag moet hij, en zelfs zijn echtgenote, aan collega's, vrienden en familie uitleggen dat er echt geen mishandeling heeft plaatsgevonden. Daarnaast kwam door de valse aangifte ook de integriteit van de politie als organisatie ter discussie te staan.

Het Openbaar Ministerie vindt daarom dat verdachte niet alleen 120 uur taakstraf moet uitvoeren, maar ook de schadeclaims van de agent (voor psychische schade) en de politie (voor gemaakte arbeidskosten om onderzoek naar de aangifte te doen) moet betalen.