Jaaroverzichten

Het HARC-team publiceert jaarlijks de cijfers over het afgelopen jaar en geeft een korte toelichting op opvallende vangsten. Hier vindt u de cijfers vanaf 2016.

Jaaroverzichten