Doet een hoge transactie recht aan de geschokte rechtsorde?

Een hoge transactie moet recht doen aan de geschokte rechtsorde: Het moet een straf zijn die effect heeft voor de hele samenleving, waarin een voorbeeld wordt gesteld, crimineel gedrag wordt bestraft en crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. Er moet daarbij ook effect zijn voor de sector waarin door de verdachte een concurrentievoordeel is genoten.

Daarnaast moet er effect zijn voor de verdachte zelf. De hoge transactie beoogt er ook voor te zorgen dat de strafbare feiten niet nog eens worden begaan.