Hoe hebben jullie de boete berekend?

Een boete is maatwerk. Bij het bepalen van de straf let het OM – net als in de zittingszaal - op de ernst van de feiten en de persoon van de verdachte. Bij het vaststellen van de hoogte van een boete is meegewogen dat enkel een significante boete recht doet aan de ernst, omvang en duur van de geconstateerde strafbare feiten. Tevens is in de hoogte van de boete tot uitdrukking gebracht dat niet is te bepalen hoeveel geld er door de jaren heen daadwerkelijk is witgewassen via bankrekeningen van ING NL, noch dat een indicatie is te geven van de hoeveelheid transacties die verband hielden met andere financieel-economische criminaliteit die over de bankrekeningen van clienten zijn gelopen.  Daarnaast is rekening gehouden met de herhaaldelijke zowel interne als door toezichthouders afgegeven waarschuwingen en signalen. Zie ook het feitenrelaas.

Bij het bepalen van de op te leggen boete door het OM is tevens rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte, zoals in dit soort gevallen ook door de wetgever is beoogd. Sinds 2015 biedt de wet de mogelijkheid om maximaal tien procent van de omzet aan boete op te leggen. Dat is in het leven geroepen om te kunnen straffen naar draagkracht van de verdachte. ING is een grote, belangrijke bank. De overtredingen zijn fors, langdurig en structureel. Daarom heeft het OM ING NL een omzet gerelateerde boete opgelegd. De maximale boete is tien procent van de ING-omzet. Dat zou neerkomen op een boetemaximum van circa 1,7 miljard euro. De maximumsanctie legt het OM -ook in de zittingszaal - bijna nooit op. Dat gebeurt alleen als het niet erger kan. In deze zaak verwijt het OM ING NL schuldwitwassen. Dat is een mildere variant dan 'opzet witwassen'. In het geval van opzet witwassen verwijt je de bank dat zij bewust en opzettelijk criminelen heeft geholpen met het witwassen. Dat is niet gebleken uit onderzoek door de FIOD. Het OM acht, rekening houdend met alle feiten en omstandigheden, een boete van 675 miljoen euro passend. Bij de vaststelling van het boetebedrag heeft het OM rekening gehouden met de erkenning door ING NL van de gemaakte fouten, de medewerking die ING NL aan het onderzoek heeft verleend en de maatregelen die ING NL zal nemen om fouten in de toekomst te voorkomen.

Zie ook  interview met plaatsvervangend hoofdofficier Margreet Fröberg in NRC Handelsblad