Hoe is ontneming berekend?

Als onderdeel van de transactie is een bedrag van 100 miljoen euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel ontnomen. ING NL heeft over de periode van 2010 tot en met 2016 onvoldoende personeel in dienst gehad om te voldoen aan haar Wwft-verplichtingen. Het bedrag dat ING NL hiermee ten onrechte heeft bespaard, is bepaald op 100 miljoen euro.