Kan het OM zelfstandig een hoge transactie aanbieden?

Op basis van artikel 74 wetboek van strafrecht kan het OM onder bepaalde voorwaarden een transactie aanbieden.

In Nederland maakt het OM deel uit van de rechterlijke macht. Het OM doet aan waarheidsvinding en doet onderzoek naar zowel belastend als ontlastend bewijs voor een verdachte.

Wanneer de verdachte het niet eens is met de beoordeling van het OM kan deze de transactie weigeren. De zaak wordt dan alsnog aan de rechter voorgelegd.