Waarom dagvaarden jullie geen personen, zoals de bestuursvoorzitter?

De Hoge Raad stelt aan het vervolgen van personen voor het leiding geven aan strafbare feiten hoge eisen. Dan moet niet alleen wetenschap worden bewezen, maar ook dat deze personen bewust hebben aangezet tot strafbare feiten of bewust nalatig zijn geweest om strafbare feiten te stoppen. Daarvan is in het onderzoek naar ING NL niet gebleken. De verantwoordelijkheid voor naleving van de Wwft was belegd bij drie verschillende onderdelen van de bank. Geen van deze onderdelen overzag het geheel. Het hogere management heeft mede daardoor onvoldoende de ernst van de tekortkomingen en het voortduren ervan onderkend. Het OM rekent de strafbare feiten dan ook toe aan de organisatie als geheel. Velen zijn daarbij verantwoordelijk voor een deel van het verwijtbare gedrag. De strafbare feiten zijn daarmee niet individueel aan personen toe te rekenen. Ook niet aan de leiding van ING NL, zoals beschreven in het persbericht.

"De Fiod heeft echt uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke betrokkenheid bij de misstanden van leidinggevenden bij de bank. Er zijn ruim tien doorzoekingen geweest bij ING. We hebben honderd mailboxen in alle lagen van de bank in beslag genomen. Er zijn telefoontaps geplaatst bij ING'ers. We hebben heel veel mensen gehoord en echt alles uit de kast getrokken, echt ook gericht op het achterhalen van: wie heeft dit gedaan?" zegt Margreet Fröberg daarover in een interview met het  Financieele  Dagblad: "Het resultaat is dat we niet wettig en overtuigend kunnen aantonen dat een natuurlijk persoon bewust verantwoordelijk is voor de aangetroffen misstanden."