Waarom hebben jullie ING niet gedagvaard?

Voor ING NL vindt het OM een transactie de meest effectieve afdoening. Er is effect voor de samenleving, want je laat zien dat een bedrijf niet wegkomt met strafbare feiten en dat je oneerlijk behaald voordeel moet terugbetalen. Er is effect voor de markt want de transactie is zo hoog, dat er een afschrikwekkend effect van de straf uitgaat voor andere poortwachters. Het moet voor poortwachters duidelijk zijn dat zij orde op zaken moeten hebben. Daarnaast heeft de transactie effect voor het bedrijf, want ING NL heeft erkend dat er ernstige tekortkomingen zijn geweest en de bank heeft een groot aantal maatregelen genomen om orde op zaken te stellen. DNB zal erop toezien dat de herstelwerkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. Voor het OM is de invoering van aangepast compliance-beleid en het toezicht daarop door DNB van zwaarwegend belang geweest voor het aanbieden van deze transactie. Wat daarnaast meespeelt is dat een bedrijf niet de gevangenis in kan. De straf die aan een onderneming kan worden opgelegd is de betaling van een geldsom, ook wanneer het OM dagvaardt. In de zittingszaal kan je geen maatregelen voor de toekomst vragen, zoals we hier wel doen.

De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de maatschappij behoefte heeft aan tekst en uitleg over waarom het OM kiest voor de transactie als afdoening en over wat er geconstateerd is tijdens het onderzoek. Daarom publiceert het OM uitgebreidere persberichten bij zaken die worden afgedaan met een transactie. Daarnaast publiceren we een feitenrelaas.