Wanneer biedt het OM een hoge transactie aan?

Een transactie is alleen mogelijk wanneer:

  • er voldoende bewijs van strafbare feiten is verzameld;
  • het OM niet anders dan een boete (of werkstraf) kan opleggen
  • de verdachte het foute van zijn handelen inziet en daar ook iets aan wil veranderen.

Zaken waar het OM en de verdachte het met niet elkaar eens zijn of waar een gevangenisstraf tot de mogelijkheden behoort, worden ter beoordeling aan de rechter voorgelegd.