Wat kan een benadeelde partij doen wanneer deze het niet is met het transactievoorstel?

Belanghebbenden/slachtoffers kunnen wanneer zij het niet eens zijn met de beslissing van het OM om aan de verdachte een transactie aan te bieden, vervolging afdwingen in een zogenaamde artikel 12 procedure bij het gerechtshof.