Wordt er onderhandeld over de hoogte van de boete?

Er wordt niet onderhandeld over de hoogte van de boete. Uiteraard zijn er gesprekken met de verdachte. Het OM presenteert de bevindingen uit het onderzoek en luistert naar de standpunten die de verdachte inbrengt. Dat doen wij ook in de zittingszaal. Het is uiteindelijk aan het OM om een transactieaanbod neer te leggen. Wij bepalen na de bespreking van het dossier met de verdachte wat wij een passende straf vinden. Het moet gaan om een straf die pijn doet en recht doet aan de geschokte rechtsorde. Indien de verdachte dat aanbod niet accepteert zal het OM de verdachte dagvaarden.