Jaaroverzicht integriteitsmeldingen 2017

Het Bureau Integriteit OM (BI-OM) publiceert jaarlijks op www.om.nl een geanonimiseerd overzicht van gemelde (vermoedelijke) integriteitsschendingen en – voor zover bekend – de wijze van afhandeling ervan.

Het OM wil  hiermee de transparantie van het integriteitsbeleid van het OM  vergroten en – waar nodig – een lerende werking voor de organisatie laten uitgaan.