Brochures in acht verschillende talen

Nederland is geen veilige haven voor oorlogsmisdadigers. Niet voor mensen die de wreedheden in oorlogstijd begaan; niet voor hun meerderen die opdrachten geven om dat uit voeren. En ook zeker niet voor Nederlanders die zich in het buitenland schuldig maken aan dit soort delicten. Wie een oorlog ontvlucht, mag hier niet opnieuw geconfronteerd worden met de misdadigers uit zijn of haar thuisland.