Internationale misdrijven: meld het ons!

U kunt contact opnemen met het Team Internationale Misdrijven, via telefoon (‌088-6625743), mail (warcrimes@politie.nl) of via het getuigen- en slachtofferloket.

Internationale Misdrijven

Oorlogsmisdrijven, genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, foltering en gedwongen verdwijningen: internationale misdrijven en misdaden van de ernstigste soort. De Nederlandse overheid vindt dat deze misdaden moeten worden onderzocht en de schuldigen moeten worden gestraft. Plegers van deze ernstige feiten mogen geen veilige haven vinden in Nederland.

''Het gaat om feiten die tot de ernstigste misdrijven moeten worden gerekend die sinds de Tweede Wereldoorlog door een Nederlandse strafrechter zijn berecht.'' - Uitspraak Hof 's Gravenhage inzake Joseph M.

Het Landelijk Parket verricht in samenwerking met Team Internationale Misdrijven (TIM) van de Dienst Landelijke Recherche (DLR) het strafrechtelijk onderzoek naar internationale misdrijven gepleegd door of tegen personen met de Nederlandse nationaliteit, of personen die in Nederland verblijven. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van straffeloosheid van plegers van internationale misdrijven.