Rechtszaken per land

Sinds 1996 zijn er meerdere zaken waarin sprake was van verdenkingen van internationale misdrijven voor de Nederlandse rechter gekomen. De verdachten waren afkomstig uit verschillende landen. Per land is een opsomming gemaakt van de zaken, met daarbij telkens eerst een korte achtergrond van het conflict.