Reactie Openbaar Ministerie op rapport Machielse over zaak Julio Poch

Het Openbaar Ministerie heeft met instemming kennis genomen van het rapport van de commissie Machielse naar de feiten in de zaak tegen voormalig piloot Julio Poch. Na een onderzoek van ruim een jaar concludeert de commissie dat het Openbaar Ministerie in de zaak rechtmatig heeft gehandeld en terecht de melding over ernstige misdrijven heeft onderzocht.

De commissie stelt dat er geen sprake was van een verkapte uitlevering van de heer Poch aan Argentinië, omdat hij vrijwillig naar Spanje reisde. Het OM mocht bovendien de vluchtgegevens van de heer Poch delen met Argentinië en Spanje. Evenmin was sprake van een ministeriële aanwijzing aan het OM of een persoonlijke opdracht van de toenmalig minister van Justitie in deze zaak.  

Ook concludeert de commissie dat het OM op rechtmatige wijze heeft voldaan aan de verdragsrechtelijke verplichting tot het in grootst mogelijke mate verlenen van internationale rechtshulp. Voor het OM is dat een belangrijke constatering. In veel andere zaken rondom verdenkingen van  ernstige mensenrechtenschendingen is dit ook gebruikelijk, en vanuit het belang van de internationale rechtsorde kan en mag het OM zijn ogen hiervoor niet sluiten. 

De commissie heeft ook bijzondere aandacht voor de getuigen in deze zaak die hun burgerplicht vervulden en te goeder trouw handelden. Het OM valt de commissie daarin volmondig bij. Het is voor de rechtsorde belangrijk dat getuigen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beslissingen die in strafzaken door de autoriteiten worden genomen. 

Helderheid 

Het College van procureurs-generaal vindt het van groot belang dat met de bevindingen van deze onafhankelijke commissie nu helderheid is gekomen.

Voorzitter Gerrit van der Burg: "Uit het rapport Machielse blijkt dat het Openbaar Ministerie in deze zaak heeft gehandeld naar zowel de letter als de geest van de rechtshulprelatie met Argentinië, ondanks de zeer te betreuren gevolgen voor de heer Poch."