Celstraf van 9 maanden geëist voor illegaal vuurwerk

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank van Rotterdam 9 maanden gevangenisstraf geëist tegen twee verdachten voor het bezit van illegaal vuurwerk. Het OM verwijt verdachten het voorhanden hebben van een forse hoeveelheid illegaal vuurwerk evenals het aan anderen ter beschikking stellen ervan.

800 cobra's

Verdachten hadden meer dan 800 Cobra 6 verstopt in de slaapkamer van hun oma. Dit illegale vuurwerk kan zeer ernstig (lichamelijk en gehoor) letsel veroorzaken wanneer het wordt afgestoken. Vaak wordt de vergelijking getrokken met de kracht van een handgranaat. Het is ook bij uitstek het vuurwerk dat wordt gebruikt om vernielingen mee aan te richten en geweld te plegen tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Dat laatste wordt de verdachten niet verweten, maar zij leverden de Cobra’s door aan wie maar wilde betalen en hadden geen grip op wat hun, mogelijk jonge en wellicht roekeloze of naïeve, afnemers ermee gingen uithalen. Deze risico’s hebben de verdachten op de koop toe genomen. De officier rekent de verdachten dan ook extra aan dat zij het vuurwerk ook aan minderjarigen leverden, zoals uit onderzoek is gebleken.

Massa-explosief

Het gaat hier om massa-explosief vuurwerk. Dat betekent dat wanneer er één Cobra 6 afgaat, de gehele partij ontploft. Op het internet circuleren filmpjes waarin te zien is hoe met één doosje Cobra’s een personenauto compleet kan worden opgeblazen. Wanneer deze enorme hoeveelheid was ontploft, zou volgens de officier een groot gedeelte van het huizenblok, waar geen enkele veiligheidsvoorziening was ingebouwd, de lucht in zijn gegaan. Verdachten hebben voor hun eigen financiële gewin dus hun oma en haar buren ernstig in gevaar gebracht. Uit hun verklaringen blijkt dat ze kennis van zaken hadden. Dit zijn maatschappelijk onaanvaardbare risico’s.

Strafeis

Allereerst is volgens de officier sprake van ernstige feiten met een grote gevaarzetting, waarbij een hoeveelheid in beslag is genomen die ruimschoots het in de hoogste categorie genoemde maximale aantal van 200 stuks overstijgt.

In het voordeel voor verdachten weegt de officier mee dat de verdachten, op advies van hun advocaat, de voorraad Cobra’s in de woning hebben aangewezen en dat zij destijds slecht 19 jaar waren. Toch kan de officier er niet omheen dat de richtlijn voor het voorhanden hebben van 200 stuks 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voorschrijft en voor het ter beschikking stellen aan een ander komen daar nog enkele maanden bij. Deze richtlijn wordt door het OM uiteraard ook in soortgelijke zaken ten aanzien van andere verdachten gehanteerd en is dus ook op deze verdachten van toepassing.

Een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren vindt hij dan ook op zijn plaats.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.