30 maanden cel geëist tegen 3 verdachten voor handel in zwaar professioneel vuurwerk

Gisteren, precies 20 jaar geleden, voltrok zich de vuurwerkramp in Enschede. Velen zullen zich de beelden van deze ramp herinneren. De veiligheidsmaatregelen met betrekking tot (de opslag van) vuurwerk werden aangescherpt. Deze maatregelen werden niet voor niets getroffen. Vuurwerk is gevaarlijk, óók consumentenvuurwerk. Vandaag eiste het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Amsterdam 30 maanden gevangenisstraf tegen 3 verdachten uit Haarlem. Het OM verwijt hen het voorhanden hebben en de handel in een grote hoeveelheid zwaar (professioneel) vuurwerk. Het gaat om 12.500 kg (o.a. Chinese rollen, shells, flowerbeds en super cobra’s) die na een anonieme tip in een loods, een bedrijfsauto en een bestelbus werd aangetroffen. 

Zwaar professioneel vuurwerk waarvoor kennis en ervaring nodig is bij gebruik en wat niet geschikt is voor consumenten. Geen van de verdachten beschikt over de specifieke deskundigheid om hiermee om te gaan. Gelet op de  hoeveelheid vuurwerk en de aard van het vuurwerk waren de risico’s van de opslag  volgens de officier ook erg groot. In de stenen loods, waar een groot deel van het vuurwerk was opgeslagen, was een slaapplaats met een straalkachel aanwezig, er stond een bromfiets, een magnetron en er was ander brandbaar materiaal aanwezig. De loods stond in de nabijheid van kwetsbare objecten als een tankstation en twee woningen. 

Ernst van de feiten

De opslag van deze grote hoeveelheid professioneel vuurwerk is volgens het OM geen incident. Uit onderzoek blijkt dat er al eerder vuurwerk door verdachten in de loods werd opgeslagen en dat verdachten contacten onderhielden met buitenlandse vuurwerkleveranciers. Ook werden diverse bestellijsten en contactgegevens van kopers in Nederland aangetroffen. 

De aangetroffen hoeveelheid vuurwerk kan volgens het OM dan ook worden aangemerkt als een handelshoeveelheid en zeker niet bestemd voor eigen gebruik.

“Het vuurwerk is kennelijk bestemd geweest voor financieel gewin. Men heeft daarbij echter op geen enkele wijze rekening gehouden met de gevaarzetting van de opslag en het vervoer van zo’n grote partij vuurwerk en evenmin met de risico’s die dit vuurwerk oplevert in handen van particulieren”, aldus de officier.  

Strafeisen

“Het gaat hier om een heel grote hoeveelheid zwaar vuurwerk. Vuurwerk dat gevaarlijk is, dat niet alleen ernstig letsel bij mensen teweeg kan brengen (en soms erger), maar ook jaarlijks voor miljoenen euro’s materiële schade veroorzaakt.” Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar voor alle drie de verdachten is hier volgens de officier dan ook op zijn plaats.

De rechtbank doet op 14 dagen uitspraak.