Gevangenisstraf geëist vanwege handel in illegaal vuurwerk en bezit vuurwapens

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag een gevangenisstraf van 21 maanden - waarvan 6 maanden voorwaardelijk - geëist tegen een 44-jarige man uit IJmuiden. Het OM verwijt hem het voorhanden hebben van wapens en het bezit en verhandelen van massa-explosief vuurwerk. Hij bewaarde dit in zijn appartement, in een kelderbox en in een auto waarin hij met zijn partner en haar broertje en nog eens drie kleine kinderen werd aangetroffen: “Bij een botsing van enige omvang was er een behoorlijke kans geweest op een forse explosie met alle gevolgen van dien.” 

Het onderzoek door de politie startte toen de man werd gezien door een agent, toen hij uit zijn auto een vuurwerkpakket bezorgde bij een klant. In de auto lag nog meer vuurwerk en er zaten kinderen in de auto. De agent besloot daarop de auto te volgen en na bijstand van collega’s is de auto staande gehouden. In zijn auto werden 141 Super Cobra’s 6 en vier shells aangetroffen. Dit betreft zwaar vuurwerk vallend onder de zogenaamde “Big five”.

Bij de verdachte thuis werden vervolgens vijf (nep) wapens aangetroffen, een stroomstootwapen, pepperspray en hennep. In een kelderbox werd naast een te grote hoeveelheid consumentenvuurwerk ook nog eens bijna 85 kilo professioneel vuurwerk aangetroffen. Met Shells, Cobra6’s en Flowerbeds. In een andere auto van verdachte werden in een plastic zak nog eens twee vuurwapens aangetroffen met munitie. Uit zijn telefoongesprekken blijkt dat de verdachte het vuurwerk verhandelde en uit de aanwezigheid van sealbags en andere drugsgerelateerde voorwerpen, rees ook het vermoeden dat de verdachte ook handelt in hennep. 

Ernst van de feiten

Het OM vindt het ernstige feiten. “De risico’s van wapens zijn voldoende bekend. Wekelijks, zo niet dagelijks, wordt er in de media aandacht besteed aan geweldsincidenten, afrekeningen en soms helaas ook ongelukken met vuurwapens,” zei de officier op zitting. Jaarlijks wordt na de jaarwisseling de balans opgemaakt van het aantal slachtoffers van vuurwerk. Oogletsel, al dan niet blijvende doofheid, brandwonden, verminkingen, maar ook af en toe een dodelijk slachtoffer. “Het is niet voor niets dat bepaalde typen vuurwerk verboden zijn voor particulieren,” zei de officier: “Vuurwerk is altijd risicovol, maar zeker in handen van mensen die niet weten hoe ze er mee moeten omgaan of die er kwade bedoelingen mee hebben. En dat verdachte niet wist hoe hij er mee om moest gaan, is naar mijn mening wel duidelijk. Als hij dat wel had geweten had hij namelijk nooit een dergelijke hoeveelheid van dit vuurwerk in de kofferbak en op de achterbank van zijn auto gehad.” 
 
Het gaat om professioneel vuurwerk dat je als particulier zonder specialistische kennis niet voor handen mag hebben. “Te vrezen valt dat in ieder geval de kinderen er vermoedelijk niet zonder (zwaar) letsel afgekomen zouden zijn, zo niet erger. Ik acht dit niet alleen bijzonder gevaarzettend maar ook hoogst onverantwoordelijk gedrag.” Dat geldt evenzeer voor de wapens en de hoeveelheid en het soort vuurwerk dat in de woning en de kelderbox aanwezig was. “Niet voor niets gelden voor bedrijven die aan het eind van het jaar consumentenvuurwerk mogen verkopen zeer strikte regels voor brandwerendheid van de muren en deuren, de aanwezigheid van sprinklerinstallaties en de wijze van opslag van vuurwerk. Wanneer in zijn woning brand was uitgebroken, waren hulpdiensten er niet op bedacht dat er grote hoeveelheden vuurwerk en munitie in een woning aanwezig zouden zijn."
 
Mede daarom vindt het OM een gevangenisstraf van 21 maanden – waarvan 6 voorwaardelijk - op zijn plaats. De rechtbank doet later uitspraak.