Halt

Halt voorkomt en bestraft veelvoorkomende jeugdcriminaliteit, onder meer door het uitvoeren van de Halt-straf. Deze straf richt zich op jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zijn aangehouden voor lichte vergrijpen. Onderdelen van de straf zijn: drie gesprekken met jongere en ouders, het maken van leerop­drachten en het aanbieden van excuses. Deze aanpak beteugelt grensoverschrijdend gedrag en biedt genoegdoening aan de maatschappij.

Jaarlijks worden ongeveer 17.000 jongeren naar Halt verwezen door de politie, het OM of een buitengewoon opsporingsambtenaar (zoals de leerplichtambtenaar).

De Halt-straf valt onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Zie ook: www.halt.nl