Misbruik en het internet

Het seksuele geweld tegen kinderen kent vele gedaantes. Er zijn in traditionele zin, nog ‘mannen in de bosjes’ die kinderen lastigvallen. Maar zaken met ontuchtplegers die via internet de wereld van het kind binnendringen zijn daar de afgelopen decennia in veelvoud bijgekomen.

Grooming

Het ‘online’ seksuele geweld: grooming. Grooming is de Engelse term voor paaien, verleiden.  Het Openbaar Ministerie spreekt van grooming als minderjarigen (onder de 16 jaar)  via internet benaderd  en verleid worden  door een volwassene met als uiteindelijk doel seksueel contact te hebben. Grooming is dus in feite een moderne vorm van kinderlokken. Groomers zijn actief op websites die kinderen bezoeken. Denk aan de populaire social media maar ook aan spelletjes-sites. Vaak gaat het bij grooming om een langlopend proces waarbij de volwassene door regelmatig chat- en e-mailcontact langzaam het vertrouwen wint van het kind. In veel gevallen doet de volwassene zich daarbij voor als een leeftijdsgenootje.

Seksueel misbruik en de wet

De wet bepaalt dat het plegen van seksuele handelingen met kinderen onder de 16 in beginsel altijd strafbaar is. Kinderen tussen de 16 en 18 worden door de wet vooral beschermd tegen seks onder dwang of waar ze toe zijn aangezet door het geven van geld of het gebruik maken van overwicht. Ook mogen onderwijzers, artsen of mensen die voor kinderen zorgen geen seksuele handelingen verrichten met kinderen onder de 18. Seksuele handelingen verrichten onder dwang is altijd strafbaar, bij kinderen en bij volwassenen.