Kindermishandeling

Een veilig thuis, een plek waar je je geborgen en beschermd weet en waar je goed wordt voorbereid op de toekomst: het is de basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige volwassen burgers. Vele duizenden kinderen in Nederland leven echter dagelijks in angst.

Kinderen die worden geslagen, verwaarloosd, misbruikt, vernederd of genegeerd óf die moeten toekijken als één van hun ouders geweld wordt aangedaan. De impact van mishandeling op de levens van kinderen is enorm. Niets is bedreigender voor een kind dan gewelddadigheid van volwassenen op wie een kind voor zijn gevoel van veiligheid is aangewezen.

De negatieve gevolgen van kindermishandeling werken vaak levenslang door. Daarom pakt het OM samen met andere organisaties kindermishandeling aan. Het OM zoekt daarbij naar de manier waarop het strafrecht het beste bijdraagt aan een duurzaam beter en veiliger leven van het kind. Bijvoorbeeld door het opleggen van verplichte hulpverlening.

In Nederland krijgen jaarlijks tussen de 90.000 en 127.000 kinderen te maken met een vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer 3 procent van alle kinderen. (bron CBS)

Vormen van kindermishandeling

Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. We onderscheiden de volgende vormen:

  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kind.
  • Emotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
  • Emotionele verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders en verzorgers.
  • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.

Niet alle vormen van kindermishandeling zijn strafbaar. Wel is bij alle vormen van kindermishandeling hulp nodig

Wat doet het OM aan kindermishandeling?

Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt wie voor de rechter moet verschijnen en voor welk strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie heeft oog voor kinderen en zij verdienen onze maximale zorg. En daarom pakt het OM samen met andere organisaties kindermishandeling aan. Het OM zoekt daarbij naar de manier waarop het strafrecht het beste bijdraagt aan een duurzaam beter en veiliger leven van het kind. Bijvoorbeeld door het opleggen van verplichte hulpverlening.