Deel 2. OM-boekenreeks 'Beklag over niet vervolgen'

De 'OM-reeks' is een boekenreeks waarin juridische inhoudelijke publicaties verschijnen met onderwerpen die gerelateerd zijn aan het werk van het Openbaar Ministerie.

'Beklag over niet vervolgen'

Een aangifte van een strafbaar feit door een burger leidt niet tot een strafvervolging. De officier van justitie kan beslissen dat de zaak niet aan de rechter wordt voorgelegd, maar wordt geseponeerd. Tegen deze beslissing kan de belanghebbende zich op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering beklagen bij het gerechtshof. Dit boek bevat een verslag van een onderzoek naar de praktijk van deze beklagprocedure en de kwaliteit van het werk van het Openbaar Ministerie.

De centrale vraag in het onderzoek is of het werk van het Openbaar Ministerie in de beklagprocedure beantwoordt aan de kwaliteitseisen die daaraan mogen worden gesteld. Relevante informatie is verkregen door een kwantitatieve analyse van beklagzaken over de jaren 2010-2014, een uitvoerig dossieronderzoek en interviews met functionarissen die betrokken zijn bij de afhandeling van beklagzaken.

Auteurs:

Annemieke Benschop, Dirk Korf, Miranda de Meijer, Joep Simmelink en Ton Willemsen

Boom juridisch bestellen: 9789462904521 - 1e druk, 2018

De OM-boekenreeks is bestemd voor praktijkjuristen (wetenschappers, rechters, officieren, juridische medewerkers en studenten) en diegenen die in meer wetenschappelijke zin in strafrecht geïnteresseerd zijn.

Togacolumn advocaat-generaal Miranda de Meijer

Omgaan met klachten over niet vervolging: het kan beter

Bezwaren tegen een besluit van het OM om niet te vervolgen, moeten snel en serieus behandeld worden, betoogt Miranda de Meijer in de Togacolumn

Togacolumn NRC